Personer med emneord «linux»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anders Bruvik Bruvik, Anders Head of Group +47-22852792 +47-40242944 anders.bruvik@usit.uio.no OS X, Linux, Mobile Devices
Bilde av Anders Bruvik Bruvik, Anders Gruppeleder +47-22852792 +47-40242944 anders.bruvik@usit.uio.no OS X, Linux, Cfengine, Sikkerhet, Mobilitet, Airwatch, Android, iOS
Bilde av Benedicte Emilie Brækken Brækken, Benedicte Emilie Head Engineer +47-22852793 +47-99399809 b.e.brakken@usit.uio.no OS X, Linux, Mobilitet, Android, iOS, CFEngine, Git, Jenkins, Python
Bilde av Benedicte Emilie Brækken Brækken, Benedicte Emilie Overingeniør +47-22852793 +47-99399809 b.e.brakken@usit.uio.no OS X, Linux, Mobilitet, Android, iOS, CFEngine, Git, Jenkins, Python
Bilde av Morten Werner Forsbring Forsbring, Morten Werner Head of Group +47-22852893 +47-90039290 werner@usit.uio.no virtualization, storage, datacenter, project leadership, Linux, network, high availability, loadbalancing, ipv6, dns, hostmaster
Bilde av Morten Werner Forsbring Forsbring, Morten Werner Gruppeleder +47-22852893 +47-90039290 werner@usit.uio.no virtualisering, lagring, backup, datarom, prosjektledelse, linux, nettverk, høytilgjengelighet, IPv6, DNS, hostmaster
Bilde av Rafael Martinez Guerrero Guerrero, Rafael Martinez Chief Engineer +47-22840091 +47-99256907 r.m.guerrero@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, linux, SQL, bash, pl/pgsql, cfengine, cert, database security, high availability, system integration, python, monitoring, zabbix, elasticsearch, pgbackman, zabbix-cli, logstash, kibana
Bilde av Rafael Martinez Guerrero Guerrero, Rafael Martinez Sjefsingeniør +47-22840091 +47-99256907 r.m.guerrero@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, linux, SQL, bash, pl/pgsql, cfengine, cert, database security, high availability, system integration, python, monitoring, zabbix, elasticsearch, pgbackman, zabbix-cli, logstash, kibana
Bilde av Daniel Høisveen Høisveen, Daniel Head Engineer +47-22852935 daniel.hoisveen@usit.uio.no OS X, Linux, Mobile Devices
Bilde av Daniel Høisveen Høisveen, Daniel Overingeniør +47-22852935 daniel.hoisveen@usit.uio.no OS X, Linux, AirWatch, Mobilitet, Android, iOS
Bilde av Ståle Askerød Johansen Johansen, Ståle Askerød Senioringeniør +47-22852858 +47-22852470 +47-97096633 s.a.johansen@usit.uio.no IT-sikkerhet, CERT, Configuration Management, ITIL, Linux, Unix, Overvåkning, Drift, Perl, Utvikling, Policy Management, Windows
Bilde av Kjell Thomas Pedersen Pedersen, Kjell Thomas Senioringeniør +47-22852758 +47-92659939 k.t.pedersen@usit.uio.no web, linux, drift
Bilde av Øyvind Stegard Stegard, Øyvind Senioringeniør +47-22852941 oyvind.stegard@usit.uio.no Web, Vortex, Søk, Systemarkitektur, Linux, Java, Programmering
Bilde av Sari Thiele Thiele, Sari Senioringeniør +47-22840053 +47-40084077 sari.thiele@usit.uio.no PostgreSQL, databaser, replication, tuning, SQL, database security, pl/pgsql, xdb, cfengine, Linux, bash
Bilde av Karine Fluge Ulleberg Ulleberg, Karine Fluge Senior Engineer +47-22840980 99155402 k.f.ulleberg@usit.uio.no OS X, Linux, Mobile Devices
Bilde av Kai Vaade Vaade, Kai Senioringeniør +47-22840158 +47-92839551 kai.vaade@usit.uio.no Cerebrum, Brukeradministrasjon, bofh, Linux, IT-tjenester
Bilde av Estephan Zouain Zouain, Estephan Overingeniør +47-22840143 +47-98452086 estephan.zouain@usit.uio.no Cerebrum, Linux, Drift