print logo

Arbeidstid og utbetalinger

Arbeidstid og overtid

Hva er normalarbeidstid? Hvordan fungerer fleksitid? Hva er overtid og hvem kan pålegge overtidsarbeid? Hva er indre og ytre arbeidstid?

Lønn, refusjoner og utbetaling

Når utbetales lønn? Hvordan får jeg betalt for overtiden min? Hvordan fastsettes lønn? Hvordan får jeg tilbakebetalt utlegg til reiser eller autoriserte innkjøp?

Timeregistrering

Hvor og hvordan registrerer jeg timer? Skal jeg bruke CT eller HR-portalen? Må overtid registreres spesielt? Hvordan registrerer jeg fravær?