print logo

Fravær og permisjoner

Regler og rutiner

Les mer om hva du skal gjøre i forbindelse med forskjellige typer fravær:

Melde fravær

Det er viktig at ekspedisjonen og kollegaer er informert om hvor du befinner deg når du ikke er på kontoret. Du kan informere om dette på følgende måter :

  • Bruke kalender i Exchange
  • Send en e-post til ekspedisjonen@usit.uio.no
  • Gi beskjed til ekspedisjonen USIT (tlf. 228 52470)
  • I tillegg kan du ved lengre fravær bruke fraværsmelding for e-post. Den kan du opprette etter at du har logget deg inn på følgende URL: https://www.uio.no/brukerinfo/logon.php Velg "Set Out of office messages"
Publisert 2. nov. 2011 07:36 - Sist endret 2. apr. 2014 09:15