Aktuelt om USIT

Her ligger aktuell informasjon om ting som skjer på USIT, og om hva andre skriver om USIT i media.

EU har vedteke eit nytt og omfattande personvernregelverk – General Data Protection Regulation (GDPR) – som også vil gjelde i Noreg frå 25. mai i år.

Lars Holden, administrerande direktør i Norsk Regnesentral (NR) gir diplom og blomar til prisvinnarane Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt. Foto: Adrian Jørgensen

19. oktober fekk interaksjonsdesignar ved USIT, Martine Birketvedt Eklund, pris for beste masteroppgave innan matematikk og IKT ved UiO.

Logo til Dragen.

Dragen har landa i TSD. Med ny maskinvare på USIT kan analyse av eit sekvensert genom bli utført på 22 minutt. For få år sidan tok dette to til tre månadar, og i 2014 tok det to til tre dagar. 

Bruk av apper og nettbrettløsninger i forskningssammenheng har økt kraftig det siste året. 31.august 2017 arrangerer USIT en åpen forelesning om hvordan vi i dag utvikler og bruker mobilapper i forskningen. 

USIT starter høstsemesteret med justert organisasjon. Med helt nye Underavdeling for IT i forskning, har USIT nå fire underavdelinger.

Sommeren 2017 til våren 2018 skal det installeres nytt kjølesystem (kjølebafler) i Kristen Nygaards hus. Dette er omfattende arbeid og betyr at de ansatte må flytte ut i tiden arbeidet pågår.

UiO har:

  • Et sentralt driftsopplegg som sørger for at alle datamaskiner har de nyeste sikkerhetsoppdateringene.
  • Gode brannmurer og andre tekniske sikringer.
  • Brukere som ikke gir bort passordet sitt og ikke åpner ukjente vedlegg.

Summen av dette er god IT-sikkerhet.

Med bruk av nettbrett for datainnsamling får institutt for Spesialpedagogikk (ISP) helt nye data til forskningen.

Forrige uke var en flott uke for USITs seksjon for IT-støtte til forskning. Én av de ansatte kapret forsiden på nettstedet HPCwire, og en annen fikk en artikkel antatt til en stor og prestisjetung konferanse. 

Rett over nyttår vart Rikke Julie Foss-Pedersen, interaksjonsdesignar ved USIT, publisert i det internasjonale tidsskriftet "Universal Access in the Information Society".  

An Introduction to Norwegian er omtalt både i rektors blogg og i Uniforum, og USIT hadde en ikke ubetydelig rolle i utviklingen og produksjonen av dette gratis online-kurset (MOOC)

Tjenesten UH-IaaS, som leveres av UiB og USIT/UiO i samarbeid med UNINETT, er nå i produksjon. IaaS står for "Infrastructure as a Service", og er kort fortalt en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur. UH-IaaS er en IaaS-løsning for UH-sektoren i Norge.

No har Vortex fått ein dedikert knapp til universell utforming, til hjelp for deg som brukar og publisist.

Invitasjon til Sikker oktober på USIT – fra IT-direktøren:

USIT og Language Technology Group (LTG) fra Institutt for informatikk, begge ved Universitet i Oslo, inviterte til åpningen av LAP – Language Analysis Portal 23. september

Les også om LAP i Titan, UiO nettmagasin for naturvitenskap.

Andreas Dobloug, som er ansatt på USIT i gruppe for nettdrift, forsvarte i går, 31. august 2016, sin avhandling for graden ph.d.

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og mange skal ut på reise. Visste du at UiO har en rekke IT-tjenester som kan gjøre sommerturen din enklere?

Førre veke vart UiO Programkiosk 2.0 lansert. Kiosken inneheld UiO sitt utval av program som ein kan bruke utan å laste dei ned og er no lett tilgjengeleg for fleire brukarar enn nokon gong før.

På USIT står det no fire nye appar for døra som vil vere dei første i sitt slag i Norge. Og det er berre byrjinga.

Music Moves er et nytt «Massive Open Online Course» (MOOC) utviklet av Institutt for musikkvitenskap (IMV) i samarbeid med DML-seksjonen på USIT.

I oktober kan du lære mer om lur bruk av IT. USIT hjelper studenter og ansatte til en tryggere IT-hverdag.

USIT har den siste tiden vært både i Apollon og Computerworld. Det er seksjon for IT i forskning som er i vinden, og det er på grunn av de stadig voksende mengder forskningsdata og økte krav om åpne og tilgjengelige datasett. 

Kreftforskere bruker Abel og Colossus, UiOs tungregneanlegg,til å finne ut av hvilke gener som kun finnes i kreftceller. Nettmagasinet ISGTW (International Science Grid this week) har en lengre artikkel om denne forskningen og hvordan tungregning blir brukt i arbeidet.

USIT har nå lansert en løsning som gir forskerne ved UiO opptil 1 terabyte (TB) gratis lagringsplass.