Aktuelt om USIT - Side 3

En av satsningene til prosjektet Grønt UiO dette semesteret har vært å sette fokus på mulighetene videokonferanser gir. USIT hjelper til.

USITs nye organisering trådte i kraft 1. januar 2013, og nå i februar er hele 11 nye gruppeledere på plass. Det nye USIT har 9 seksjoner og 27 grupper på kartet sitt.

Computerworld har igjen kåret Norges 100 mektigste IT-folk, og på en god 29. plass finner vi UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

USIT signerte den 18. desember 2012 kontrakt på et nytt lagringssystem med en kapasitet på hele 7 Petabyte (PB). Kontrakten har en ramme på 25 MKr og er tildelt Hitachi Data Systems (HDS). 

12.12.12 ble en merkedato for arbeidet med UiOs nettsider. Dette er datoen da alle hovedenheter ved UiO endelig er over i ny design og er forenet i et enhetlig visuelt uttrykk på nett.

USITs seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) utarbeider plan og kravspesifikasjoner for en nasjonal vitnemålsbank.

Programvarekiosk, UiOs utvalg av programmer du kan bruke uten faktisk å ha dem på maskinen du sitter ved, er mer populær enn noensinne. Med 4851 enkeltbrukere i januar, er alle rekorder slått.

Nå er ventetiden over, og det er alvor for Abel – UiOs nye tungregneanlegg, som er rangert som en av verdens kraftigste datamaskiner. 

USIT har lenge hatt et ønske om å komme nærmere studentene, og nå, 13. august, åpnet UiOs nye IT-support på campus. Den nye IT-supporten er en avdeling av Houston, UiOs sentrale IT-supportsenter.

Nettskjema er nå lansert i versjon 3.0! Den populære applikasjonen har fått en betraktelig ansiktsløftning og flere nye funksjoner.

Abel, det nye tungregneanlegget ved UiO, er med sin teoretiske toppytelse på 258 Teraflops, innenfor topp 100 på den prestisjetunge listen over verdens 500 kraftigste datamaskiner.

Streiken i Unio Stat er over, og alle berørte IT-tjenester er tilbake i normal gjenge.

Nå er flere enn 60 USIT-ansatte i streik. 

I alt er 23 USIT-ansatte, fra flere fagforeninger, tatt ut i streik fra torsdag 24. mai.

Seksjon for utvikling av administrative fellessystemer (SUAF) ved USIT har fått ny seksjonsleder: Tina Lingjærde, gjennom 8 år gruppeleder for Fellesutviklede Systemer (FUS).

Blindern 30. mars, 2012: Universitetet i Oslo (UiO) ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) har signert en kontrakt for et nytt avansert regneanlegg for forskning.

15. mars feirer Universitetets senter for informasjonsteknologi sine første 40 år, med blant annet lanseringen av Per Harald Jacobsens praktverk IT-historien@Universitetet i Oslo.

Computerworld har kåret Norges 100 mektigste IT-folk, og på en god 29. plass finner vi UiOs IT-direktør Lars Oftedal.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har USIT ved Felles Studentsystem fått i oppdrag å lage et register over alle studenter som blir tatt i fusk på eksamen, fremlegging av falskt vitnemål eller andre former for klanderverdig adferd.

Torsdag 26. januar opna USIT sitt nye senter for brukarstøtte. Vi fikk besøk av både journalistar og universitetsdirektøren. I overkant av 100 personar møtte opp til opninga, som blei feira med kake og talar.

Automatisk innlogging, automatisk innlegging av flere kalenderoppføringer, og visning av Google-kalender sammen med Notes-kalenderen. 

7. og 8. desember har USIT ved gruppe for digitale medier i læring (DML) samlet et førtitalls teknologer og pedagoger fra hele Skandinavia til felles dugnad om digital eksamen.

I forbindelse med en artikkel om dataangrep, intervjuet VG USITs Margrete Raaum om angrep mot UiOs nett og trusler mot datasikkerhet generelt. Siden artikkelen kun ble publisert i papirutgaven 3. desember, gjengir vi den i sin helhet her:

Universitetet i Oslo (UiO), det norske teknologiselskapet Numascale AS og det internasjonale storkonsernet IBM har signert en avtale om et pilotprosjekt hvor norskutviklet teknologi for avanserte beregninger skal utprøves i stor skala.