Mål for virksomheten: Hva driver USIT med?

USIT har som mål å støtte opp under UiOs tre hovedområder: Forskning, utdanning og kunnskap i bruk. USIT er også et kompetansesenter for IT i utdanning og forskning nasjonalt.

Forskning
USIT leverer tjenester og ressurser i form av programvare, beregningsresursser, lagringstjenester, tilgang til datasamlinger og avansert brukerstøtte for universitetets forskningsvirksomhet. Blant der viktige tjenestene USIT leverer, er databasen Cristin, som er en ressursdatabase for forskning.

 
Utdanning
USIT leverer tjenester og løsninger som bidrar til å utvikle studietilbudets pedagogiske kvalitet, studentenes digitale kompetanse, og tilbudenes tilgjengelighet, samt administrative rutiner i utdannings-virksomheten. USIT er også et rådgivende kompetansemiljø for UH-sektoren knyttet til IT i læring.
 
Kunnskap i bruk
  • USIT leverer tjenester og løsninger som forenkler tilgang til informasjon, kunnskap og datasamlinger som universitetet rår over, samt støtte forskernes formidling.
  • USIT utvikler og tilby verktøy for gjenfinning av kultur- og naturhistoriske forskningsdata.
  • USIT yter bistand ved digitalisering av museumssamlinger.
Publisert 5. jan. 2009 10:03 - Sist endret 18. jan. 2013 10:44