Lokal beredskapsplan

USITs lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Lokal beredskap

Sentral beredskap

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på
22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

 

Publisert 19. juni 2012 11:06 - Sist endret 12. des. 2017 12:31