Brannvern ved USIT

OBS!!

Møteplass ved evakuering er plassen mellom KNH (USIT) og Forskningsparken.

Det er viktig at alle USIT-ansatte har oversikt over rømningsveier og etasjeansvarlige i de områder man oppholder seg mest.

Merk: Ditt beste bidrag for å sikre deg og dine kolleger er å holde rømningsveiene fri.

– Se etasjeplaner med avmerkede rømningsveier og oversikt over etasjeansvarlige

Hva må jeg vite om brannvern?

Når brannalarmen går

Etasjeansvarliges oppgaver

Meld fra om feil og mangler

  • Når du finner feil og mangler ved sikringsutstyr for brann, rømningsveier o.l.
  • Ved uønsket eller falsk alarm
  • Når du oppdager feil eller mangler etter brannøvelse

Gi beskjed til etasjekontakt, og fyll ut meldingsskjema som er lenket opp nedenfor.

Viktige telefonnummer

Brann - 110
Politi - 112
Ambulanse - 113


Universitetets vakt- og alarmsentral:
22 85 66 66

Spørsmål om brannvern?

Kontakt HMS ved USIT ved Harald Sand eller de etasjeansvarlige

 

Utskrift av branninformasjon?

 

Lokal branninformasjon (tilpasset for utskrift).

Brannvern ved UiO

Les mer om brannvern ved UiO, rutiner og meldeskjemaer og mer.