index.html

Seksjon for digitale medier i læring skal fremme studiekvalitet, læringsmiljø og studentenes læring ved hjelp av IT og digitale medier, verktøy, innhold og infrastruktur. Vi skal bidra til fleksible studietilbud, til delingskultur og til digital kompetanse. Seksjonen skal også bidra til UiOs strategiske tenkning om, og planer for, utnyttelse av IT i utdanningen.

Kontakt

Kan ikke hente opplysninger om enhet fra ekstern kilde