Knut Augedal

Bilde av Knut Augedal
Telefon +47-22840173
Mobiltelefon +47-47285001
Rom 1305A
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 OSLO
Postadresse Gaustadalléen 21 0349 OSLO

Bakgrunn

 Jeg har hovedfag i medievitenskap med fokus på dataspill benyttet til undervisningsformål. I tillegg har jeg mellomfag i sosiologi og informatikk.

Arbeidsområder

Jeg jobber for tiden i Prosjekt Digitalt læringsmiljø som skal bidra til at undervisere og studenter får fleksible og brukervennlige digitale løsninger til undervisningen. I tillegg jobber jeg med rådgivning og opplæring i forskjellig programvare som kan benyttes i undervisning, bl.a. med verktøy for multiple choice, eller flervalgstester som det heter på norsk. Jeg har i tillegg det daglige ansvaret for Fronter ved UiO.

Publisert 20. des. 2012 11:27 - Sist endret 15. mai 2018 10:30