Knut Augedal

Bilde av Knut Augedal
English version of this page
Telefon +47-22840173
Mobiltelefon +47-47285001
Rom 1305A
Brukernavn
Besøksadresse OSLO 0349 Gaustadalléen 21 Forskningsparken
Postadresse Gaustadalléen 21 0349 OSLO

Bakgrunn

 Jeg har hovedfag i medievitenskap med fokus på dataspill benyttet til undervisningsformål. I tillegg har jeg mellomfag i sosiologi og informatikk.

Arbeidsområder

Jeg har det daglige ansvaret for Fronter ved UiO. I tillegg jobber jeg med rådgivning og opplæring i forskjellig programvare som kan benyttes i undervisning. Jeg er spesielt opptatt av brukervennlighet og god utforming av interaksjon og navigasjon i webløsninger. I det siste har jeg jobbet mye med verktøy for multiple choice, eller flervalgstester som det heter på norsk.

Publisert 20. des. 2012 11:27 - Sist endret 6. des. 2016 14:52