English version of this page

USIT Lokal-IT (LKIT)

Gruppen leverer lokal IT-støtte overfor ansatte ved USIT, LOS (Sentraladministrasjonen), Eiendomsavdelingen, Naturhistorisk Museum og flere andre enheter etter avtale. Tjenestene kan bestilles etter behov.


Våre tjenester

  • Oppsett av maskiner
  • Installasjon av programvare
  • Brukeradministrasjon
  • Tilrettelegging infrastruktur
  • Generell feilsøking
  • Utleie av IT-ansvarlige
  • Etablering/flytting av enheter
  • Prosesskoordinering
  • Rådgivning IT-anskaffelser
  • Avtale- og kundeoppfølging

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 23 A 0373 OSLO Stedkode: 352550