Gruppe for MacOSX, Linux og mobile enheter (MLM)

Gruppe for MacOSX, Linux og mobile enheter (MLM) har ansvar for driftsrammeverk, programvaredistribusjon, enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for Linux/OS X-klienter og mobile enheter


Våre tjenester

  • Driftsrammeverk for Linux/OS X-klienter og mobile enheter
  • Programvaredistribusjon for Linux/OS X-klienter og mobile enheter
  • Enhetlig konfigurasjon og tilrettelegging av tjenester for Linux/OS X-klienter og mobile enheter

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 23 A 0373 OSLO Stedkode: 352520