English version of this page

Gruppe for publiseringsløsninger (GPL)

Gruppen har ansvaret for å utvikle, vedlikeholde og tilrettelegge en helhetlig løsning for publisering og gjenfinning av informasjon på UiOs nettsted.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Kristen Nygaards hus Gaustadalleen 23 A 0373 Oslo Stedkode: 352410