Dagfinn Bergsager

Bilde av Dagfinn Bergsager
English version of this page
Telefon +47-22840047
Mobiltelefon +47-95204665
Rom 2405
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 A Kristen Nygaards hus 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Bakgrunn

Jeg har et mellomfag i pedagogikk og med en Bachelor i Informatikk fra UiO. I tillegg har jeg sertifiseringer innen PMI rosjektledelse og ITIL. Våren 2014 tok jeg masterkurset IT og ledelse på IFI. Har jobbet på USIT siden 1999 både som tech-ranger, brukerstøtte, kursholder, utvikler, prosjektleder og nå som gruppeleder i Gruppe for webapplikasjoner.

LinedIn: linkedin.com/in/bergsager

Arbeidsområder

Ansvarlig for alle felles verktøy som UiO bruker til utvikling (Jira, Bitbucket, Jenkins ++ (se intern oversikt))

I 2017 er mitt hovedfokus på utvikling av mobilapper for innsamling av sensitive forskningsdata til TSD.

Jeg er ansvarlig for de tjenestene som WAPP tilbyr og er Product Owner for SCRUMBAN-teamet som videreutvikler disse:

Video av andre foredrag jeg har holdt

Personvern

Jeg jobber mye med sikkerhet og personvern i de løsningene vi lager, og tilbyr veiledning i dette for forskere som skal samle inn data. Jeg leder også Risiko og såbarhetsanalyser for forskningsprosjekter som bruker våre løsninger. I 2017 har jeg vært med i et prosjekt sammen med datatilsynet for å lage ny veileder for Programvareutvikling med innebygd personvern med bakgrunn i at EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018 (GDPR). Jeg har den siste tiden jobbet mye med å bygge inn sikkerhet og personvern i all utvikling de gjør på Universitetet og holder kurs og foredrag om utvikling med innebygd personvern.

Emneord: Nettskjema, TSD, Personvern, GDPR, Mobilapper, Forskningsstøtte
Publisert 16. sep. 2010 16:06 - Sist endret 6. nov. 2017 21:34