index.html

Systemet Cristin er et forskningsdokumentasjonssystem som inneholder data om vitenskaplige aktiviteter og forskningsresultater. Organisasjonen Cristin er administrativt tilknyttet USIT, men fagansvaret ligger hos Kunnskapsdepartemenet. Les mer på nettsidene til Cristin.

Kontakt

Kan ikke hente opplysninger om enhet fra ekstern kilde