English version of this page

Underavdeling for IT-drift (IT-DRIFT)

Underavdeling for IT-drift er ansvarlig for at USITs IT-tjenester og systemer driftes på en effektiv, sikker og veldokumentert måte i tråd med lovverk, retningslinjer for sektoren og IT-industriens best practice. Med drift menes installasjon, konfigurasjon, oppsett/tilpasning og overvåking av IT-systemer. Andre deler av organisasjonen kan utføre driftsoppgaver etter avtale med underdirektøren for IT-drift.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351000