English version of this page

Seksjon for IT i forskning (ITF)

Underavdeling for IT i forskning er ansvarlig for sentrale IT-tjenester for UiOs forskere, forskningsmiljø og forskningsbasert utdanning. Underavdelingens ansvar omfatter også løsninger, tjenester og kompetanse innen metodiske hovedretninger og tilgang til forskningsressurser i lokal, nasjonal og internasjonal e-Infrastruktur. Ansvaret inkluderer å støtte eksisterende brukere samt hjelpe nye brukere og brukermiljøer med å ta i bruk slike tjenester.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 352300