English version of this page

Underavdeling for IT-drift (IT-DRIFT)

Underavdelingen er ansvarlig for UiOs IT-infrastruktur med tilhørende infrastrukturtjenester. Infrastrukturen og tjenestene skal imøtekomme kravene til brukeropplevelse, tjenestekvalitet og sikkerhet på en kostnadseffektiv måte. Ansvaret omfatter utvikling, anskaffelse, vedlikehold, drift og forvaltning, inkludert valg av teknologi, retning og nivå. Underavdelingen utarbeider retningslinjer for tjeneste- og systemdrift og bistår andre i etterlevelse av dette.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351000