English version of this page

Seksjon for grunndrift (GD)

Seksjon for grunndrift har ansvar for datanettverk, maskinrom, lagringstjenester, virtualisering og tjenermaskiner med operativsystem.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Kristen Nygaards hus Gaustadalleen 23a 0373 Oslo Stedkode: 351100