English version of this page

Seksjon for grunndrift (GD)

Seksjon for grunndrift har ansvar for datanettverk, maskinrom, lagringstjenester, virtualisering og tjenermaskiner med operativsystem.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351100