English version of this page

Gruppe for IT driftstøtte (GID)

Gruppe for IT driftsstøtte har ansvar for støttesystemer for datanett, støttesystemer for operativsystemer for tjenere (Windows/Linux) og løsninger og systemer for automatisering, logging og overvåking. 


Våre tjenester

  • Støttesystemer for operativsystemer for tjenere (Windows/Linux)
  • Støttesystemer for datanett
  • Løsninger for logging og informasjonsinnsamling med tilhørende analyse
  • Systemer for overvåking og trendanalyse av tjenermaskiner, applikasjoner og systemer 
  • Utvikling av automatiseringsløsninger
  • Policyarbeid for IT-drift

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351140