English version of this page

Underavdeling for virksomhetstjenester (UAV)

Underavdeling for virksomhetstjenester er ansvarlig for utvikling, tilrettelegging og forvaltning av IT-løsninger for universitets brukere. Enheten er også ansvarlig for oppfølging av brukere og brukergrupper og skal være pådriver, medspiller og kontaktpunkt for deres anvendelse av IT-tjenestene, -systemene og -ressursene.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 352000