English version of this page

Seksjon for IT i forskning (ITF)

Seksjonen gir råd om digitale løsninger i forskning og sørger for løsninger, tjenester og kompetanse til universitetets forskere og forskningsmiljøer innen metodiske hovedretninger, inkludert museenes forskning. Seksjonen bidrar til UiOs strategi for området IT i forskning og representerer UiO i nasjonale og internasjonale prosjekter og program som omfatter e-infrastruktur og IT-tjenester til forskning

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 352300