English version of this page

Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter (USITINT)

Seksjonen utvikler og forvalter systemer og tjenester for systemintegrasjon, identitetsforvaltning og autentisering/autorisasjon. Seksjonen bistår også med rådgivning innen feltene arkitektur, systemintegrasjon og identitetsforvaltning. Seksjonen kan også ta andre typer utviklingsoppdrag på bestilling. 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalleen 23a Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 352100