Tjenester fra Webseksjonen

Tjenester og applikasjoner fra Webseksjonen er en del av USITs tjenestetilbud rettet mot UiOs virksomhetsområder; administrasjon, studier og forskning.

For å ta kontakt med seksjonen, send epost til web-mottak@usit.uio.no.

Tjenester felles for virksomhetsområdene forskning, studier og administrasjon

Rådgivning ved valg og bruk av verktøy

Vi har personer med høy kompetanse innen webteknologi, systemarkitektur og brukskvalitet. Hvis du har behov for rådgivning rundt valg av verktøy for å løse et behov eller trenger rådgivning ved anskaffelse av et verktøy så ta gjerne kontakt. Les mer om rådgivning ved valg og bruk av verktøy

Etablering og forvaltning av nettsteder

Seksjonen tilbyr miljøer på UiO å etablere helt nye nettsteder som bruker USITs webpubliseringsløsning Vortex. I prosessen utarbeider vi bl.a. forslag til informasjonsarkitektur og et overordnet interaksjonsdesign for nettstedet. Innenfor gitte betingelser, kan grafisk utforming av nettstedet gjøres av et eksternt designbyrå for de miljøene som har unntak fra UiOs visuelle profil.

Webseksjonen har også ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av UiOs nettsteder for fakulteter, institutter og sentre. Seksjonen følger opp utviklingsønsker og brukerstøtte knyttet til publiseringsløsningen Vortex.  Les mer om etablering og forvaltning av nettsteder

Nettpublisering og nettsidesøk

Vortex - webpublisering ved UiO

Vortex er et verktøy for å produsere og forvalte innhold knyttet til et nettsted. Systemet gjør det mulig å publisere dokumenter, bilder, video og lyd, styre rettigheter for tilgang til innhold, gi innhold et grafisk utseende i tråd med en designprofil, tilrettelegge menynavigasjon på en konsistent måte m.m. Les mer om Vortex

Søk ved UiO

Søketjenesten ved UiO tilbyr søk i UiOs nettsider, samt søk etter adresser, telefonnumre og e-postadresser til personer og enheter ved UiO. Les mer om søk ved UiO

Webstatistikk og analyse

I tillegg til redaksjonell støtte i publiseringsverktøyet Vortex tilbyr vi støtte for avanserte analysemuligheter i dedikerte webstatistikk-verktøy. Les mer om webstatistikk ved UiO

Datainnsamling

Nettskjema

Nettskjema er et verktøy for å utforme og administrere datainnsamling ved hjelp av skjemaer på nettet. Alle brukere ved UiO kan lage og administrere sine egne datainnsamlinger, for eksempel spørreundersøkelser, datainnhenting til forskning eller påmelding til konferanser. Nettskjema tilbyr også innsamling av sensitive forskningsdata med lagring på sikker server. Les mer om Nettskjema

Personlig portal for ansatte

UiOs personlige ansattportal skal bidra til en god og effektiv arbeidshverdag for UiOs ansatte. I portalen har vi bl.a. samlet relevante verktøy og tjenester for den enkelte, nyheter og arrangementer fra sine enheter, faglærertimeplan for vitenskapelig ansatte og lenker til forskningprosjekter/grupper m.m. Les mer om UiOs for-ansatte sider

Tjenester for forskningsrettet virksomhet

Nettstedet - plattform for forskningskvalitet

Seksjonen utvikler og forvalter skreddersydde løsninger for forskningsformidling og forskningsprosjekter, forskningsgrupper og forskningsnettverk. Gjennom UiOs nettsted og egne nettsteder legges det bl.a. til rette en arbeidsflate for samhandling i prosjekter og grupper, koblinger mellom personer og prosjekter, uthenting av publikasjoner registrert i Cristin for presentasjon på personer og enheters egne sider m.m..

Datainnsamling for forskningsgrupper og prosjekter

Det er gjennom nettskjema utviklet løsning for datainnsamling av sensitive forskningsdata med lagring på sikker server. Les mer om Nettskjema og sensitive data.

Tjenester for studierettet virksomhet

Nettstedet - plattform for studie- og undervisningskvalitet

Seksjonen utvikler og forvalter en rekke skreddersydde løsninger for UiOs studietilbud og undervisningsinformasjon på nett. Det finnes et stort malverk til støtte for presentasjon av studieprogrammer og studieretninger, emnebeskrivelser, semestersider, utvekslingsavtaler m.m.. Koblinger til Felles studentsystem og timeplansløsning for presentasjon av tid og sted for undervisning og eksamen. Seksjonen har også et eget apparat for oppfølging av rutiner og årshjul knyttet til bl.a. oppretting av nye semestermapper, formidling av opptak til enkeltemner m.m..

Personlig portal for studenter

Seksjonen utvikler en min side for studenter. Løsningen kom på plass til 1. juli 2014 og inneholder i første omgang en oversikt over de program og emner man er oppmeldt i, beskjeder fra disse programmet og emnene og en kalender med studentens undervisningsaktiviteter.

Tjenester for administrativ virksomhet

Nettstedet - plattform for administativt støtte

Gjennom forvaltningen av UiOs nettsted legges det til rette for en arbeidsplattform for samhandling i diverse nettverk og grupperinger. Det er utviklet generelle løsninger som egner seg godt for møteagenda og referater, arrangementer og konferanser o.l. Det er utviklet godkjenningsrutiner til bruk for bl.a. for HMS-informasjon på nettstedet og ellers en rekke nyttig funksjonalitet til bruk i prosjekter og andre samarbeidskonstellasjoner. 

Forvaltning av programvare

Oversikt over programvare

Informasjon om all programvare, avtaler, tilpasning og nedlasting av programvare som Universitetet i Oslo har i forhold til mac og windows finnes i programvaredatabasen. Les mer om programvare ved UiO

Personal

Parkering

Tjenesten leveres til Teknisk avdeling og benyttes for bestilling av oblater til parkering. Les mer om parkering

Behandling av personopplysninger

Tjenesten leveres til personvernombudet ved UiO og brukes for registrering av alle typer administrative behandlinger med personopplysninger ved universitetet. Les mer om behandling av personopplysninger

Økonomi

Epay - Betalingsformidling på web

Epay er en enkel nettbutikk integrert med Universitetets regnskapssystem. Tjenesten brukes bl.a. til å ta betalt for konferanser, seminarer og bøker. Studentene betaler for utskrift vha. denne tjenesten. Tjenesten driftes og utvikles på oppdrag fra Regnskapsseksjonen. Les mer om Epay.

Prosjektoppretting - Eksternt finansierte prosjekter

Prosjektoppretting er en applikasjon for registrering av eksternt finansierte prosjekter ved UiO. Registreringsskjemaet er basert på de regler og rutiner som er fastsatt i Økonomihåndboken til UiO. Tjenesten leveres til Regnskapseksjonen. Les mer om prosjektregistrering.

Publisert 30. nov. 2012 17:34 - Sist endret 14. feb. 2017 12:11