Tjenestegruppe for BOT-drift

Tjenestegruppen vedlikeholder og videreutvikler økonomiløsningen til universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim. Løsningen er basert på Oracle Applications og driftes på vegne av Samarbeidstiltaket BOT-drift.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Drift av produksjonsinstans og flere test-/utviklings-/sandkasseinstanser av Oracle Applications.
  • Ansvar for drift av applikasjonen, drift av tilhørende databaser, drift av utskriftsløsning og overføringsjobber til deltagernes rapportløsninger.
  • Tett samarbeid med systemgruppene i regnskapsenhetene på UiB, UiO og NTNU.

Hovedfokus i perioden

  • Daglig drift av applikasjonen.
  • Utskifting av back-end servere
  • Ny versjon av elektronisk faktura
  • Flytte utskrift bort fra PRISS
  • SEPA

 

Publisert 14. okt. 2011 09:24 - Sist endret 18. apr. 2017 12:35