Tjenestegruppe for Datainnsamling og Analyse

Det primære arbeidsområde er datainnsamling via Nettskjema og apper til forskningsformål, samt bistand til analyse innen de metodiske tilnærminger vi til en hver til har kompetanse på. 

Tjenestegruppas oppgaver

  • Dokumentasjon, rådgivning og brukerstøtte innen verktøy for nettbasert datainnsamling med fokus på Nettskjema og apper.
  • Referansegruppe og støttetjeneste for videre utvikling av Nettskjema, integrasjon med TSD og mobil-apper
  • Hjelp til selvhjelp for forskere i metode/design/gjennomføring og etterbehandling av data fra nettbaserte spørreundersøkelser

Hovedfokus i perioden

  • Bistå utvikling og implementering av ny funksjonalitet til Nettskjema
  • Oppfølging av forskningsprosjekter, dokumentasjon og veiledning

 

 

Publisert 29. sep. 2011 13:45 - Sist endret 15. nov. 2017 11:13