Tjenestegruppe for meldingstjenester

Hovedfokuset vårt er helheten/brukeropplevelsen av meldingstjenestene; e-post, e-postlister og lynmeldinger/chat.

Kvalitet, funksjonalitet, dokumentasjon og utvikling av enkeltkomponenter på klient- og tjenersiden er viktig, og følges daglig opp av forskjellige grupper/personer. Det er summen av de ulike komponentene som er viktig for brukerne – vi jobber for at samhandlingen og integrasjonen mellom klienter, tjenere og støttesystemer er best mulig.

  Tjenestegruppas oppgaver

  • Standardisering.
  • Koordinering og organisering.
  • Sikre kvaliteten og utviklingen (som UiOs IT-strategi legger opp til).
  • Ansvarlig for webmail-tjenesten.
  • Fungere som et bredt kompetanseforum på meldingstjenester.

  Mer om oppgavene ...

  Hovedfokus i perioden

  • Ny MX-tjeneste (mottak av e-post)
  • Gjennomgang av XMPP-tjenesten (chat/lynmeldinger).
  • Office 2013

   

  Publisert 30. sep. 2011 12:58 - Sist endret 26. sep. 2017 13:04