Tjenestegruppe for utvikling

Gruppen har ansvaret for de støtteverktøy som brukes i utvikling, samt koordinerer drift og bruk av disse. Gruppen er også et fora for faglige diskusjoner om temaer som angår utvikling, og arrangerer utviklerforum med faglige presentasjoner for alle på USIT med jevne mellomrom.

Tjenestegruppas oppgaver

  • Arrangere utviklerforum
  • Koordinere verktøy som brukes til utvikling

 

Se mandat for tjenestegruppa.

Publisert 18. okt. 2011 14:45 - Sist endret 15. feb. 2017 10:54