Personer med emneord «Java»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Abdulrahman Azab Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47-22840036 46797339 abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering
Bilde av David Egeland Egeland, David Overingeniør +47-22840122 +47-99625747 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Bilde av Erlend Fedt Garåsen Garåsen, Erlend Fedt Overingeniør +47-22840193 +47-91380968 e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Bilde av Nils Fredrik Gjerull Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47-22840071 +47-40451320 n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47-22852881 +47-97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Kaj Hejer Hejer, Kaj Senioringeniør +47-22852814 +47-92064153 kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Bilde av Espen Adrian Jones Jones, Espen Adrian Avdelingsingeniør 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Adrian Jørgensen Jørgensen, Adrian Overingeniør +47-22845585 +47-95889233 adrian.jorgensen@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Bilde av Astrid E Nordhagen Nordhagen, Astrid E Overingeniør +47-22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Gorm Paulsen Paulsen, Gorm Senioringeniør +47-22840179 +47-95830488 gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Vortex, Systemarkitektur
Bilde av Kjetil Svalestuen Svalestuen, Kjetil Vitenskapelig assistent kjetisva@ifi.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Gyrd Thane Lange Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47-22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Bilde av Halvor Utby Utby, Halvor Senioringeniør +47-22852972 +47-95997692 halvor.utby@usit.uio.no Apache, Resin, Jboss, Java, Urchin
Bilde av Kien Vu Vu, Kien Avdelingsingeniør kien.vu@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema