UIO/UHAD Preproduksjonsmiljø

I Windows-domenene som UIO drifter, særlig i uio.no og uhad.no, har det lenge vært behov for et preproduksjonsmiljø hvor man kan teste nye systemer og konfigurasjonsendringer før de går i produksjon, uten risiko for nedetid på eksisterende produksjonssystemer.

Det mest umiddelbare behovet dreier seg om innføring av IPsec i UHAD, for å kunne hindre at trafikk mellom domenekontrollerne til UHAD og UHAD sine kundedomener går ukryptert. 

Prosjektet har som formål å opprette et slikt preproduksjonsmiljø. Det er viktig at dette blir gjort grundig og veldokumentert, og på en slik måte at miljøet lar seg drifte og vedlikeholde over lengre tid. 

Av Anders Lefébure-Henriksen
Publisert 17. apr. 2018 11:42 - Sist endret 17. apr. 2018 13:33