Våre tjenester

Tjenester for universitets- og høgskolesektoren

  • Utfører utviklings- og driftsoppdrag for institusjoner og organisasjoner i universitets- og høgskolesektoren.
  • Virksomheten hadde i 2016 en omsetning på omlag 146 millioner kroner.

Nasjonale tjenester

  • Drifter store administrative systemer for hele forsknings- og utdanningssektoren i Norge.
  • Utviklingsoppdrag for Universitetsmuséenes felles IT-organisasjon