Meldinger fra IT-direktøren

Publisert 22. aug. 2011 23:00

Norsk språkpolitikk og universitetets språkpolitiske retningslinjer gjelder også for universitetets IT-tjenester. I tråd med dette bestreber vi oss for å støtte norsk språk så langt det er teknisk og praktisk mulig. Samtidig søker vi å tilrettelegge slik at det er språkstøtte tilgjengelig på flest mulig språk.

Publisert 26. okt. 2010 15:00

USIT legger stor vekt på sikkerhet i nett og tjenester på universitetet. Vi ønsker at organisasjonen og den enkelte bruker skal være trygg på at dataene og dokumentene deres, personinformasjonen og andre verdier i nettet er sikret så godt som mulig. Likeledes ønsker vi at organisasjonen og brukerne skal være trygg på at sikringstiltakene gjennomføres på grunnlag av en velfundert sårbarhetsanalyse og en velbegrunnet risikovurdering. Fra 1. november 2010 gjennomfører vi noen endringer i nettet på universitetet, endringer som noen brukere vil merke og som vil kreve at disse brukerne legger om deler av arbeidsmåten sin.

Publisert 20. okt. 2010 14:23

Office 2010 ble lansert av Microsoft i juni 2010. Fra før er både Office 2003 og Office 2007 i bruk ved universitetet. IT-direktøren har godkjent veikart for migreringen fra Office 2003 og Office 2007 til Office 2010. Avvik fra dette skal godkjennes av IT-direktøren.

Publisert 2. nov. 2009 01:31

Windows 7 ble sluppet av Microsoft 22. oktober 2009. Dette skjer samtidig med at universitetet står midt oppe i migreringen fra Windows XP til Windows Vista. I den anledning har IT-direktøren oppsummert retningslinjer for Windows operativsystem på arbeidsplassutstyr ved universitetet i et veikart.