Personer med emneord «Programmering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Øyvind Hatland Hatland, Øyvind Overingeniør +47 22840151 oyvind.hatland@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Programmering, Brukergrensesnitt
Bilde av David Egeland Egeland, David Senioringeniør +47 22840122 +47 99625747 david.egeland@usit.uio.no Web, Java, Vortex, Programmering
Bilde av Gorm Paulsen Paulsen, Gorm Sjefingeniør +47 22840179 +47 95830488 gorm.paulsen@usit.uio.no Web, Programmering, Vortex, Systemarkitektur
Bilde av Oddmund Møgedal Møgedal, Oddmund Senioringeniør +47 22840054 +47 90911241 oddmund.mogedal@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Sikkerhet, Skripting
Bilde av Håvard Fosseng Fosseng, Håvard Senioringeniør +47 22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering
Bilde av Are Dag Gulbrandsen Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Bilde av Lise Hamre Hamre, Lise Overingeniør +47 22840580 lise.hamre@usit.uio.no Web, Frontend, Vortex, Nettsider, Skripting, Programmering, Brukerstøtte, Universell utforming
Bilde av Astrid Elisabeth Nordhagen Nordhagen, Astrid Elisabeth Overingeniør +47 22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Erlend Fedt Garåsen Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47 22840193 +47 91380968 e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Bilde av Gyrd Thane Lange Thane Lange, Gyrd Senioringeniør +47 22840072 g.t.lange@usit.uio.no Web, Vortex, Programmering, Java
Bilde av Nils Fredrik Gjerull Gjerull, Nils Fredrik Senioringeniør +47 22840071 +47 40451320 n.f.gjerull@usit.uio.no Vortex, Web, Programmering, Java, python, Ansible, Javascript
Bilde av Espen Adrian Jones Jones, Espen Adrian Senioringeniør +47 48087235 +47 48087235 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Bilde av Iselin Gulli Gulli, Iselin Overingeniør iselin.gulli@usit.uio.no Web, Brukergrensesnitt, Programmering
Bilde av Håvard Torp Helmersen Helmersen, Håvard Torp Overingeniør +47 48295594 h.t.helmersen@usit.uio.no Web, Programmering, Javascript
Bilde av Martin Sandvik Sandvik, Martin Overingeniør 41516879 martin.sandvik@usit.uio.no Javascript, Web, Programmering, Java
Bilde av Kaj Hejer Hejer, Kaj Senioringeniør +47 92064153 kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Bilde av Abdulrahman Azab Azab, Abdulrahman Sjefingeniør +47 22840036 +47 46797339 abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bilde av Magnus Alderslyst Nygaard Nygaard, Magnus Alderslyst Overingeniør m.a.nygaard@usit.uio.no Frontend, Mobilapper, Web, Programmering
Bilde av Øyvind Elgvin Elgvin, Øyvind Overingeniør 95934563 oyvind.elgvin@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Backend, Nettskjema, Brukerstøtte
Bilde av Abdulrahman Azab Azab, Abdulrahman Chief Engineer +47 22840036 +47 46797339 abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bilde av Håvard Fosseng Fosseng, Håvard Senioringeniør +47 22852524 havard.fosseng@usit.uio.no Web, Nettsider, Skripting, Programmering