Personer med emneord «Swift»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Thomas Boldevin Bjerke Bjerke, Thomas Boldevin Overingeniør 97796274 t.b.bjerke@usit.uio.no React, ReactNative, Javascript, Typescript, Java, Swift