Nettsider med emneord «ADB»

Publisert 19. sep. 2010 08:00

I dag er det en selvfølge for studentene å sende inn en samlet søknad over nettet om opptak til høyere utdanning. Slik var det ikke før Samordna Opptak (SO) ble etablert i 1990. SO brakte et manuelt og uoversiktlig opptakssystem fram til en samordnet og brukervennlig IT-basert tjeneste bygget på en opptaksmodell med lokale opptak og nasjonal samordning. Universitetet i Oslo og USIT spilte en nøkkelrolle i utviklingen av SO.

Publisert 18. sep. 2010 08:00

På midten av 80-tallet ble ADB-avdelingens og den administrative databehandlingens plass i den samlede IT-organisasjon og infrastruktur tatt opp til vurdering. Samtidig sto man overfor tekniske valg for de framtidige ADB-løsningene relatert til samarbeidet med SiO-Data og bruk av RBK-anlegget til ADB-formål.

Publisert 18. sep. 2010 08:00

De administrative systemene man hadde med seg inn på 90-tallet varte en stund, så kom omleggingen til UNIX og ny databaseløsning. Det var utvikling på ADB-siden også før den store omleggingen, både systemmessig og organisatorisk.

Publisert 18. sep. 2010 08:00

ADB-avdelingen ble etablert som en avdeling i Sentraladministrasjonen i 1969 og skulle ta seg av sentraladministrasjonens EDB-rutiner, i hovedsak Lønns- og Personalregisteret, Studentregisteret og Budsjett- og Regnskapssystemet (LP, ST, BR).  

Publisert 18. sep. 2010 08:00

Felles Studentsystem (FS), det studieadministrative systemet for universiteter og høyskoler, startet som et utviklingsprosjekt hos USIT ved Universitetet i Oslo på vegne av hele sektoren. Utviklingsarbeidet startet i september 1993 og systemet ble satt i drift i 1996 mens prosjektperioden varte ut 1998. I årene etterpå ble systemet videreutviklet.

Publisert 18. sep. 2010 08:00

ADB har vært en viktig støttefunksjon for primærvirksomheten ved universitetet. Noen systemer har lang utviklingshistorie, andre har kommet til i senere år. Utviklingen av systemene har vært krevende og man sto til tider overfor vanskelige veivalg.

Publisert 29. mars 2010 08:00

Utviklingen av nye ADB-systemer på 90-tallet dannet opptakten til framveksten av databasemiljøet ved USIT med Oracle som fundament.