Nettsider med emneord «BRU-nett»

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Parallelt med utbyggingen av terminalnettet startet EDB-Sentret planlegging og utvikling av BRU-nettet, det første «ordentlige» datanettet på universitetet. BRU-nett ble satt i drift allerede i desember 1975.