Nettsider med emneord «CDC 3300»

Publisert 29. aug. 2010 08:00

Lukk øynene. – Slutten av sekstitallet, starten på syttitallet. Vi er i en tid hvor PC-er ikke er funnet opp ennå. Lite av det vi er vant til i dag fantes; ikke noe datanett, ingen e-post, ingen Web. Databehandlingen var stedbundet til «datasentret» og foregikk satsvis med bruk av hullkort. Man snakket om EDB, ikke IT.

Publisert 29. aug. 2010 08:00

Hvordan var det å være EDB-bruker i hullkortalderen? Hvordan var arbeidsprosessen, og hvilke remedier hadde man til rådighet? Hvordan var «kulturen» rundt fellesanlegget CDC 3300 i U-etasjen i Ma-bygget den gangen? – La oss se litt nærmere på hva satsvis databehandling innebar.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

I tiden etter installasjonen av CDC 3300 utviklet det seg et kompetent og driftig operatørmiljø og anlegget var attraktivt for universitetets forskere og for eksterne forskningsmiljøer i opplandet rundt universitetet. Men det var knappe personell- og maskinressurser, og et viktig driftsaspekt ble fordeling av ressurser, kvotering og prising.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Operatørenes rolle var viktig for den daglige driften av CDC 3300, og operatørmiljøet var rekrutteringsarena for EDB-Sentret. Den første sjefen for operatørene var Jacob Vik, og Odd Aurmo ble tidlig driftssjef.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Anskaffelsen av CDC 3300 ble etterfulgt av noen investeringsmessig magre år med stagnasjon i regnekapasitet og tjenestetilbud. For noen brukergrupper ble dette avhjulpet av RBK-anlegget, men for mange var ressursene utilstrekkelige. Omtrent midt i CDC 3300 sin levetid begynte derfor planleggingen av nye ressurser og nytt lokalanlegg.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Overgangen fra CDC 3300 med satsvis databehandling til DEC-10 og interaktiv bruk ble krevende. Ulike grunnsyn på databehandling sto mot hverandre. Det ble et lykkelig valg til slutt selv om forholdet til sterke brukergrupper ble satt på prøve.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Dette er fortellingene om fellesanleggene CDC 3300 som kom i 1967 og DEC-10 som overtok i 1976. Disse to maskinene hadde avgjørende innvirkning på EDB-bruken ved universitetet. Vi forteller også om andre maskiner som fantes på universitetet før og etter disse to anleggene.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Dette kåseriet ble holdt av Åmund Lunde, EDB-Sentret i forbindelse med EDB-Sentrets 10-års jubileum i 1980, og går både 10 og 20 år tilbake i tiden. Les om de tidlige maskinene på universitetet og hvordan de virket og ble anvendt.  Få et inntrykk av hvordan virksomheten var organisert før EDB-Sentret så dagens lys i 1970.