Nettsider med emneord «DEC-10»

Publisert 16. mars 2011 08:00

Med anskaffelsen av DEC-10 tok universitetet skrittet fra satsvis til interaktiv databehandling. Terminalbruk kom i fokus, nye muligheter åpnet seg, og den satsvise epoken ebbet ut.

Publisert 28. aug. 2010 08:00

Folk brukte fortsatt hullkort og satsvis kjøring et stykke inn i DEC-10 sin levetid, men flere og flere tok i bruk terminalene som ble satt opp, først i U-etasjen i Ma-bygget og etter hvert i lokalmiljøene. Med tiden avtok hullkortkjøringene, og brukermiljøet i Ma-bygget stilnet av og gikk til en viss grad i oppløsning.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

DEC-10 ble på alle måter en suksess og et «populært» lokalanlegg selv om historien selvsagt gjentok seg i den forstand at ressursene ble fylt opp før man fikk snudd seg. Terminalinnganger og maskinressurser måtte fordeles på en rettferdig måte.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Anskaffelsen av CDC 3300 ble etterfulgt av noen investeringsmessig magre år med stagnasjon i regnekapasitet og tjenestetilbud. For noen brukergrupper ble dette avhjulpet av RBK-anlegget, men for mange var ressursene utilstrekkelige. Omtrent midt i CDC 3300 sin levetid begynte derfor planleggingen av nye ressurser og nytt lokalanlegg.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

DEC-10 la sammen to og to for siste gang i 1987. Her skal vi fortelle litt om hvordan prosessen rundt utskiftningen av DEC-10 forløp og hvilken tenkning som lå til grunn for det neste steget i utviklingen av EDB-tjenestene – overgangen fra interaktiv til distribuert databandling.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Overgangen fra CDC 3300 med satsvis databehandling til DEC-10 og interaktiv bruk ble krevende. Ulike grunnsyn på databehandling sto mot hverandre. Det ble et lykkelig valg til slutt selv om forholdet til sterke brukergrupper ble satt på prøve.

Publisert 26. aug. 2010 08:00

Dette er fortellingene om fellesanleggene CDC 3300 som kom i 1967 og DEC-10 som overtok i 1976. Disse to maskinene hadde avgjørende innvirkning på EDB-bruken ved universitetet. Vi forteller også om andre maskiner som fantes på universitetet før og etter disse to anleggene.