Nettsider med emneord «DEC-20»

Publisert 19. sep. 2010 08:00

Tanken om et eget anlegg for laveregrads undervisning i informatikk dukket opp på slutten av 70-tallet som følge av overbelastningen på DEC-10. På denne tiden var også tilstrømningen til informatikkstudiet større en forutsatt. I 1982 ble det anskaffet et DEC-20-anlegg til bruk i informatikkundervisningen.