Nettsider med emneord «Datanettet»

Publisert 2. sep. 2010 08:00

I april 1992 ble Supernett i Norge høytidelig åpnet med presse og kringkasting som himmelfalne tilskuere. Supernett var enestående i europeisk sammenheng og på verdensbasis fantes det bare ett prosjekt i USA som man kunne sammenligne det med.  

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Den raske utviklingen på datanettsiden medførte et behov for standardisering og samordning av både teknologien og tjenestene i nettet. Dette ble en til tider heftig prosess, og særlig sto kampen mellom teleoperatørenes satsinger på den ene siden og framveksten av Internett-teknologien på den andre. EDB-Sentret, og senere USE, så tidlig betydningen av standardisering og engasjerte seg aktivt i arbeidet.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Beretningen om nettutbyggingen på universitetet går fra de tidligste forsøk med terminalnett mot CDC 3300 til dagens situasjon hvor vi alle er «på nett» med hverandre, både sosialt og faglig.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Det gamle BRU-nettet sto for fall og var planlagt utskiftet i 1986-87. Nettplanen Datanettutbyggingen ved Universitetet i Oslo (1984) skisserte overgangen til nyere teknologi, og valget falt på en løsning der man etablerte et stamnett basert på det allerede eksisterende X.25-nettet kombinert med høyhastighets lokalnett-teknologi.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

I 1992 ble bygningene på Blindern campus forsynt med strukturert kabling. De fleste rom fikk en to-delt kontakt i veggen for henholdsvis telefoni og data. Det ble strukket nesten 1000 km med kabel, og arbeidet fortsatte i 1993 med miljøene utenfor Blindern.