Nettsider med emneord «Distribuerte tjenester»

Publisert 14. sep. 2010 08:00

I forkant av TJENER-prosjektet startet arbeidet med å etablere et nett av arbeidsstasjoner med UNIX tjenermaskiner – først internt ved USE og deretter i et økende antall brukermiljøer. Her er historien om dette, basert på et foredrag av Knut Borge, USIT.

Publisert 13. sep. 2010 08:00

I dag bruker alle e-post og web. Det har ikke alltid vært slik, og et streif innom de tidlige kommunikasjonstjenestene viser hvordan virkeligheten var for brukerne på 80- og 90-tallet. Den fysiske utbyggingen av datanettet er behandlet andre steder i historiefortellingen, her er det bruken av nettet som står i fokus.

Publisert 13. sep. 2010 08:00

Det foregikk en gjennomgripende omlegging av IT-arkitekturen og tjenestene på slutten av 80-tallet. Den nye modellen med distribuerte løsninger integrert i nettet var utfordrende både for IT-organisasjonen og brukerne. Stikkord er TJENER-prosjektet, nye kommunikasjonstjenester, innføring av UNIX og samarbeid med lokalmiljøene.

Publisert 13. sep. 2010 08:00

Dette er en modifisert og forkortet utgave av en artikkel fra NUSE, Nytt fra USE 76/1990 og som senere kom i oppdatert form i Årsberetning for USE 1991. – Et tilbakeblikk på 80-tallet og et framskue til 90-tallet og den distribuerte databehandlingen. Artikkelen kan tjene som en intro til denne epoken. Når det snakkes om «dagens løsninger» er det altså anno 1990...