Nettsider med emneord «EDB-Sentret»

Publisert 2. apr. 2011 15:00

Fra EDB-Sentret (og før det) til dagens USIT og lokal IT har det skjedd en betydelig utvikling av universitetets IT-organisasjon med grundig utredningsarbeid og strategiplaner som basis for faglige valg og virksomhet.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

EDB-Sentret ble vedtatt opprettet i Kollegie-vedtak 28. august 1970. Etableringen av EDB-sentret var starten på oppbyggingen av det sentrale kompetansemiljøet for EDB ved universitetet som i dag er USIT.

Publisert 8. sep. 2010 08:00

EDB-Sentret, forløperen til dagens USIT, ble opprettet i 1970. Men databehandling på universitetet har røtter som går lenger tilbake enn det. Hvordan var virksomheten organisert i disse tidlige årene, og hvorfor ble EDB-Sentret ble opprettet?