Nettsider med emneord «Fakulteter og IT»

Publisert 1. okt. 2010 08:00

Det hele begynte på Mat.Nat.-fakultetet som gjennom alle år har hatt en ledende rolle som EDB-bruker, spesielt når det gjelder beregningskrevende bruk («tungregning») samt i fagundervisningen i EDB og informatikk. Her er noen glimt fra den første tiden.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Allerede i forbindelse med kommunevalget i 1967 og under folkeavstemmingen om EF i 1972 bisto EDB-miljøet ved universitetet med datakraft og ekspertise – både formelt og uformelt. Ved valget i 1967 var det Matematisk institutt, Avd. D, forløperen til EDB-Sentret, som var i ilden, og i 1972 var det Studentsamskipnaden og EDB-Sentret.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Bruk av EDB spredte seg ubønnhørlig fra MN til andre fakulteter og fagmiljøer. Både SV, HF og UB var tidlig ute, og de andre fulgte etter.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Vi solgte tjenestene, men aldri sjelen vår. Ved å tillate begrenset ekstern tilgang til tjenestene alt fra tidlig av, fikk EDB-Sentret hardt tiltrengte inntekter og samtidig et brukermiljø med bred kompetanse. For universitetet var gevinsten godt renommé og en viss økonomisk kompensasjon.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Nattjobber på CDC 3300 og regneoppdrag på CYBER 74 på RBK var fra tidlig av det vesentligste tilbudet til våre «tungregnere». Men her ble kapasiteten sprengt mot slutten av 70-tallet, og man så seg om etter avlastende løsninger. Det resulterte i at de «harde fagene» fikk sin egen lokale maskin, Fysikk/Kjemi-anlegget (F/K-anlegget).

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Det sto (og står) i Almanakken. Rolf Brahde (1918-2009) var astronom (med tittel observator) ved Universitetet i Oslo fra 1949. Brahde hadde ansvar for utbyggingen av solobservatoriet på Harestua og var ansvarlig for instrumentering, databehandling og astronomiske beregninger. Han hadde også som oppgave å beregne Almanakk for Norge frem til 1991. Her forteller Brahde med egne ord...

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Fakultetene kom tidlig med i EDB-sammenheng. MN sto i en særstilling i så måte, men også andre fakulteter kom raskt på banen. Vi forteller litt om tidlige EDB-anvendelser i forskningen, om noen viktige programsystemer og om tjenester for brukere med behov for regnekraft. 

Publisert 28. mars 2010 08:00

Kjemikerne var blant de første til å ta i bruk EDB i forskningen. Denne faggruppen var de største brukerne både på Wegematic og CDC 3300. Her er et lite intervju med en sentral skikkelse, Christian Rømming.