Nettsider med emneord «Felles Studentsystem»

Publisert 18. sep. 2010 08:00

Felles Studentsystem (FS), det studieadministrative systemet for universiteter og høyskoler, startet som et utviklingsprosjekt hos USIT ved Universitetet i Oslo på vegne av hele sektoren. Utviklingsarbeidet startet i september 1993 og systemet ble satt i drift i 1996 mens prosjektperioden varte ut 1998. I årene etterpå ble systemet videreutviklet.