Nettsider med emneord «Foredrag»

Publisert 28. mars 2010 08:00

I 1980 ble det feiret 10-års jubileum for EDB-Sentret, og EDB-Sjef Rolf Nordhagens foredrag pekte framover mot det som skulle komme med  distribuerte løsninger for IT-tjenestene, basert på åpne standarder. Foredraget kan tjene som en oppvarmer for beretningen om den videre IT-utviklingen ved universitetet.