Nettsider med emneord «Hullkort»

Publisert 29. aug. 2010 08:00

Hvordan var det å være EDB-bruker i hullkortalderen? Hvordan var arbeidsprosessen, og hvilke remedier hadde man til rådighet? Hvordan var «kulturen» rundt fellesanlegget CDC 3300 i U-etasjen i Ma-bygget den gangen? – La oss se litt nærmere på hva satsvis databehandling innebar.