Nettsider med emneord «Informasjon»

Publisert 24. feb. 2012 14:21

I alle år fra 1971 til i dag har vi hatt et nyhetsblad for brukere av EDB- og IT-tjenestene. Med årene fikk bladet selskap av en rekke temahefter og andre brukerrettede trykksaker.