Nettsider med emneord «Informatikk»

Publisert 1. sep. 2011 20:00

Institutt for informatikk (IFI) står i en særstilling i forhold til IT-virksomheten ved universitetet. IFIs kompetanse har vært av stor betydning, og samarbeidet mellom IT-organisasjonen og IFI likeså. Her er noen trekk fra IFIs historie skrevet i anledning av et jubileum for Cybernetisk Selskap i 1994.