Nettsider med emneord «Internett»

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Vi skal ikke her gi noen historisk framstilling av internett i Norge eller internasjonalt for den saks skyld – det er skrevet milevis om dette andre steder. Vi skal nøye oss med å streife innom noen forhold av betydning for UiO, samt gjengi et avisintervju med EDB-sjef og nettadvokat Rolf Nordhagen.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Dette kåseriet ble holdt i forskjellige brukerfora i 1993 og skulle gi en oversikt over Internett slik det fortonte seg den gangen og pirre nysgjerrigheten for nett-tjenester. Det gjengis her i noe forkortet versjon som et tidsbilde.