Nettsider med emneord «Intervjuer»

Publisert 18. sep. 2010 08:00

Andora Sjøgren var den første jenta som hadde sjefsjobber ved EDB-Sentret og USIT. Og det har hun den dag i dag.

Publisert 18. sep. 2010 08:00

Bjørn Hotvedt har vært med på hele ADB-utviklingen ved UiO – fra de første jobbene ble kjørt på IBM 1620 midt på 60-tallet og fram til bruken av dagens moderne dataverktøy.

Publisert 4. sep. 2010 08:00

Dette utdraget fra et intervju i 1988 med mangeårig styreleder Finn Mogens Haug er en god oppsummering av utredningsperioden på EDB-sektoren på 80-tallet.

Publisert 2. sep. 2010 08:00

Utviklingsmiljøet ved EDB-Sentret ble tidlig et kreativt og kompetent fagmiljø. Prosjektene omfattet nettutvikling (kommunikasjon), men dekket også mange andre områder, for eksempel utvikling av kompilatorer.

Publisert 28. aug. 2010 08:00

Først var Ole Amble leder for Regneanlegget (Wegematic) i perioden 1960-64, og deretter ble Per Ofstad leder for Det Elektroniske Regneanlegget, nå organisert ved Matematisk institutt, Avdeling D. Ofstad var leder før CDC 3300 ble valgt og en stund etterpå til Rolf Nordhagen ble EDB-Sjef i 1972. Her forteller Ofstad litt med egne ord om det som skjedde den gangen.

Publisert 28. mars 2010 08:00

Kjemikerne var blant de første til å ta i bruk EDB i forskningen. Denne faggruppen var de største brukerne både på Wegematic og CDC 3300. Her er et lite intervju med en sentral skikkelse, Christian Rømming.